VERTICALITAT

Bronze
43 x 17 x 15 cm.
Núm. 39698
Col·lecció de l’artista