CASTELL NEGRE

Llapis sobre paper

40,50×29,7cms.

Núm.980225

col·lecció de l’artista