PILAR RODÓ

Fusta
54 x 10 x 10 cm.
Núm. 38697
Col·lecció de l’artista