CAPICULAT

Fusta i base de ferro policromat
70 x 30 x 30 cm.
Núm. 39798
Col·lecció de l’artista