EL CACTUS

Fusta i ferro
79 x 12 x 12 cm.
Núm. 40498
Col·lecció privada J.P. Valls (Tarragona)