MEMÒRIA ACTIVA

Fotomuntatge  sobre paper

40,50×29,7cms.

Núm.980117

col·lecció de l’artista