GRAN PILAR CATALÀ

Fusta i ferro
241 x 67 x 40 cm.
Núm. 40598
Col·lecció de l’artista