PILAR ITALIÀ

Guix, ferro i ciment
87 x 16 x 13 cm.
Núm. 39898
Col·lecció de l’artista