Moviment oxidat

Llapis sobre paper 40,50×29,7cms

Núm.750915

col·lecció de l’artista