Triangle impossible

Llapis, collage, paper reciclat, 40,50×29,7cms

Núm.741024

col·lecció de l’artista