Opressió

Llauna, pintura
87x45cms
Núm.3476
col·lecció de l’artista