Personatge-robot

Llauna, ferro, pintura
195x117x42cms
Núm.6378
col·lecció de l’artista