Home català

Acrílic, tinta xinesa sobre paper 

40,50×29,7cms

Núm.781206

col·lecció de l’artista