Moviment oxidat

Moto vespa, ferro formigó

Tubs de goma, pintura, pins  500x300x800cms

Núm.6678

col·lecció de l’artista