La força

Guix, ferro, pintura
53x25x25cms
Núm.6178
col·lecció de l’artista