Naufragi

Fusta, resina, ferro, pintura

111x47x34cms

Núm.71006

col·lecció de l’artista