Plats buits

Fusta

135x51x32cms

Núm.69806

col·lecció de l’artista