Amb les arrels a la terra

Fusta, pintura

147x80x22cms

Núm.58304

col·lecció de l’artista