El dinar de Gulliver

Fusta, pintura

147xx102x70cms

Núm.58104

col·lecció de l’artista