CASA D’HIVERN

CASA D’HIVERN (A Malevich)
Ciutat Lacuestre
Ferro pintat
130 x 20 x 20 cm.
Núm. 78710
Col·lecció de l’artista