JARDÍ PRIVAT

JARDÍ PRIVAT (A Tàpies)
Ciutat Lacuestre
Ferro pintat
140 x 20 x 20 cm.
Núm. 78610
Col·lecció de l’artista