Viatge interior

Fusta, pintura

35x44x15cms

Núm.57603

col·lecció de l’artista