Ventura

Ferro, marbre

36x30x31cms

Núm.2479

col·lecció de l’artista