REI PRIMITIU

Fusta, ferro, pintura

54x31x21cms

Núm.35796

col·lecció de l’artista