Natura morta de la masovera

Fusta, ferro, ceràmica, pintura

38x55x12cms

Núm.59204

col·lecció de l’artista