Natura morta de la masovera

Fusta, ferro, ceràmica, pintura i or
37,5 x 55 x 12 cm.
Núm. 59204
Col·lecció de l’artista