Llum de futur

Ferro, cera
69x49x15cms
Núm. 77609
Col·lecció particular: J.M.C.B.(Madrid)