La venus, escultura amb fons vermell

Collage, pell sobre paper reciclat

40,50×29,7cms.

Núm. 030514

col·lecció de l’artista