La llar primigènia

Ferro, pintura
41x23x20cms
Núm. 77509
Col·lecció de l’artista