JOGUINA MACABRA

Ciment, fusta, resina i pintura
21 x 23 x 22 cm.
Núm. 972
Col·lecció de l’artista