Habitació groga del Saura

Fusta, plom, paper, pintura

34x41x11cms

Núm.65405

col·lecció particular D.R. Türnsdorf-Allemanya