GRATACELS

Ferro, cautxú, pintura

187x50x50cms

Núm.35896

col·lecció de l’artista