GRAN CAPRA

Ferro

210x100x50cms

Núm.85814

col·lecció de l’artista