Far o Glaciar

Llapis sobre paper

40,50×29,7cms.

Núm.890302

col·lecció de l’artista