El regal

Fusta, pintura

39x12x13cms

Núm.57503

col·lecció de l’artista