El meu peu esquerra

Collage, gasa, esparadrap, paper imprès reciclat

40,50×29,7cms.

Núm.951022

col·lecció de l’artista