Desconstrucció d’un cap

Fusta, pintura

84x50x6cms

Núm.68706

col·lecció de l’artista