COPA AMPOLLA AVUI

Fusta, paper, pintura, ferro

31x24x14cms

Núm.47199

col·lecció de l’artista