Chillida

Ferro, formigó

38x16x13cms

Núm.4978

col·lecció de l’artista