CAPITOST

Ferro

200x70x50cms

Núm.86014

col·lecció de l’artista