CAP BARROC

Fusta, resina, pintura

68x25x19cms

Núm.51802

col·lecció de l’artista