CABRUM

Ferro

210x100x50cms

Núm.85914

col·lecció de l’artista