Batec interior

Ferro, llamborda, fusta

175x129x23cms

Núm.28091

col·lecció de l’artista