L’ILLA DEL TRESOR

Barcelona. Josep Marti Tost

“L’ILLA DEL TRESOR”

GALERIA DEL PALAU. VALÈNCIA 2009 ARA D’ART LES ESCALDES. ANDORRA 2010

Martí Rom. La ironia de l’escultura. Ramon Casale

Martí Rom. Manuela García, Revista Arte y Libertad, Valencia, abril 2009

Dedicatoria