FOC COGNITIU / MÍnIM

Taller Barcelona. Peter Muerz

Hom pensa ad hoc amb raó

que totes les persones portem

un animal al seu interior,

uns mentals, espirituals, materials,

iracunds, passius, sexuals, irracionals,

i àdhuc amb força satiriasi.

Els artistes portem una ànima animal

creatiu en l’interior,

que ens remou i ens neguiteja

encenent l’espurna vers la creació.

Martí Rom

Barcelona, 18 de gener de 2018.                           

                              La cultura és l’aliment,

                            l’art és la delicatessen 

                                                             M.R.