DECONTRUCCIÓ DEL VOLUM (A la música)

Romanya de la Selva. MAR

“A LA MÚSICA”
L’ESPAI SUTTON – ESPAI BLANC BARCELONA, 2001

A la música, Martí Rom

Els artistes aprenen més de l’art que de la naturalesa. (David Smith).
“Gracias a la vida.” (Violeta Parra)