DE L’EQUILIBRE INESTABLE ALS GUARDIANS DELS SOMNIS