Capítol 42 – BESTIAM

Foto: M.A.R.

2018 Galeria Lleonart. Barcelona

2019 Galeria Antoni Pinyol. Reus

Hom pensa ad hoc amb raó
que totes les persones portem
un animal al seu interior,
uns mentals, espirituals, materials,
iracunds, passius, sexuals, irracionals,
i àdhuc amb força satiriasi.
Els artistes portem una ànima animal
creatiu en l’interior,
que ens remou i ens neguiteja
encenent l’espurna vers la creació.

M.R.